Til alle våre medlemmer

Postet av Thorleif Rustad den 16. Mar 2020


Kjære medlem i Hof IL.

Det er en vanskelig tid for alle vi er inne i nå. Idretten som vi alle er så glad i er innstilt. Ingen trening i Hofhallen, ingen trening på Kunstgressbanen og ingen trening i ski og hoppgruppa. Håndballregionen har avsluttet alle kamper ut sesongen. Fotballens sesongstart står på vent. Det er mange skuffede barn og unge nå. De fleste av de ukentlige samlingspunktene er for tiden borte, og vi vet ikke hvor lenge det vil vare.

Det aller viktigste for oss alle nå er å hindre smittespredning. Der skal vi bidra!
Det er i tider som dette vi må stole på myndighetene og tro at de gjør de riktige tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Da må vi alle følge de rådene som gis.

Når situasjonen er under kontroll og vi igjen kan ta fatt på idrettslig aktivitet er vi sikre på at alle våre dyktige trenere, oppmenn, ledere og øvrige tillitsvalgte igjen er klare for å ta fatt på det viktige arbeidet som gjøres for at alle som er glad i idretten sin igjen skal få drive med de de har mest lyst til.

All felles trening i Hof IL er innstilt så lenge myndighetene anbefaler det. Vi anmoder om at dette også respekteres på fritiden. Dette er ikke tiden for å samles i grupper på Kunstgressbanen. 
Vi henstiller foreldre til å snakke med barna om dette og bidra til å bekjempe smittespredning med færrest mulig kontaktpunkter.

Vi blir alle overlesset av informasjon om situasjonen fra alle kanter. Vår oppfordring er at man velger sine kilder med omhu. Ikke les alt som linkes og deles i sosiale medier. Ikke alt som legges ut er riktig informasjon. Vær kritisk til dine kilder, spesielt i disse tider. Søk informasjon fra seriøse og troverdige kilder som folkehelseinstituttet, idrettsforbundet og lokale myndigheter som Holmestrand kommune. Hold deg oppdatert i nyhetsbildet, men ikke la det ta overhånd. Kom deg ut i frisk luft og gå en tur, løp en tur eller tren på annet vis. Det er mye en kan gjøre uten å måtte samles i større grupper. 

Ta vare på hverandre, ta en telefon, send en melding og vær omtenksom overfor omgivelsene og dine medmennesker. 

Som helseminister Bent Høie sa det så fint i dag: "Denne tiden er tøff nok som den er, så kan vi ikke nå være litt runde i kantene med hverandre" 

Vi kommer sterkere tilbake når dette er over!

Hovedstyret i Hof idrettslag.0 Kommentar

Hof IL avlyser all treningsaktivitet

Postet av Thorleif Rustad den 12. Mar 2020

Hof idrettslag avlyser all organisert trening frem til og med 23.mars etter anbefaling fra Holmestrand idrettsråd. 

Holmestrand idrettsråd har sendt ut denne pressemeldingen, og vi følger rådene:


Pressemelding fra Holmestrand Idrettsråd!

11.03.2020

 Idrettsrådet anbefaler stopp i treninger og arrangementer for alle lagidretter

 Idrettsrådet anbefaler stopp i treninger og arrangementer for alle lagidretter frem til og med søndag 23 mars.

Det siste døgnet har flere idrettslag stengt ned sine aktiviteter og flere særforbund har stoppet all eller store deler av aktiviteten

Holmestrand Idrettsråd ønsker i dag å gi en anbefaling om et føre var prinsipp for idrettslagene og gjennom dette anbefale lag/grupper å stoppe treninger og arrangementer frem til og med søndag 23 mars

«Samfunnet har bedt oss delta i en nasjonal dugnad for å bremse pandemien og dugnad er et konsept idretten kjenner godt, uttaler leder av Holmestrand Idrettsråd, Knut Anders Berg»

Ut over denne anbefalingen bes alle idrettslag om å følge helsemyndighetenes løpende råd

 

Knut Anders Berg

Leder

Holmestrand Idrettsråd


Informasjon fra Norges idrettsforbund om situasjonen finner du her:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/0 Kommentar

Referat - Årsmøte 9.mars

Postet av Thorleif Rustad den 11. Mar 2020REFERAT FRA ÅRSMØTET I HOF IDRETTSLAG, 2020:

Mandag 9.mars 2020 ble det avholdt Årsmøte i Hof idrettslag på Voldshagan klubbhus. Årsmøtet er felles for hovedstyret og våre syv undergrupper. 29 stemmeberettigede møtte opp. Innkalling via annonse i Jarlsberg Avis, samt publisering på våre hjemmesider ble godkjent. Eira Weseth ble valgt som dirigent og loset årsmøtet godt i havn. Når øvrige formaliteter var på plass var det tid for å lese gjennom årsmeldinger. I tillegg til hovedstyrets årsmelding ble alle gruppenes årsmeldinger, samt årsmelding fra økonomigruppa, turkomiteen og idrettsmerkekomiteen lest opp. Årsmeldingene vitner om stor aktivitet på alle fronter, året gjennom i Hof idrettslag.

 

REGNSKAP OG BUDSJETT:
Regnskap og budsjett for hovedstyret og hver enkelt gruppe ble gjennomgått og godkjent.

 

Medlemskontingenten ble justert noe i forhold til i fjor. De to første kategoriene står uendret, mens kategoriene fra og med 20 år, samt familiemedlemskapet øker med kr 100,- Medlemskontingenten blir derfor slik for 2020: 

          0 – t.o.m. 6 år / funksjonshemmede:                100,-

          7 år til og med 19 år:                                       200,-

          Fra og med 20 år:                                           500,-

          Familiemedlemskap:                                       600,-

 

VALG:
Valgkomiteen hadde gjort et godt stykke arbeid i forkant. I hovedstyret var blant annet leder, sekretær og kasserer på valg. Eira Weseth tok gjenvalg for ett år som leder, Thorleif Rustad gjenvalgt som sekretær og Merete Storhaug gjenvalgt som kasserer. Tom Arne Akerholt kommer inn som varamedlem i hovedstyret.

Det var gjort mye godt arbeid i gruppene også. Nye kandidater var funnet frem, og mange "gamle" tar gjenvalg.  

Valgte ledere for gruppene er i 2020:
Fotball - Arthur B. Reinertsen
Hopp - Svend Solberg
Håndball - Ellen Karine Sørum
Klatring - Vigulf Semb Røren
Langrenn - Marte R. Furuheim
Turn - Jette Anholt

Oversikt over hvem som ble valgt inn i styrer og komiteer finner du på denne siden:

http://www.hof-il.no/p/25533/arsmoter


UTDELING AV PRISER OG UTMERKELSER:

Leder for turngruppa, Jette Anholt delte ut pris Til Madelen Bringaker. Hun mottok, for 2019 Vestfold Gymnastikk og Turnkrets' Instruktørenes innsatspokal.Grete og Johan Lysakers innsatspokal ble delt ut. For 2019 var det Merete Smidsrød fra turngruppa som mottok pokalen. Turngruppas nominasjon av Merete ble på styremøte i Hovedstyret før jul behandlet. Det var ingen tvil i hovedstyret om at Merete er en verdig mottaker av innsatspokalen. Vi gratulerer!

 Her kan du lese mer om innsatspokalen.

-Thorleif Rustad, Madelen Bringaker og Merete Smidsrød mottok priser for sin innsats i Hof IL


Følgende personer fikk utmerkelser for tillitsverv i Hof IL:

10 år – Thorleif Rustad, Merete Smidsrød og Kim Brede Lie.


Disse mottok blomster som takk for innsats i styre og komiteer: 

Kim Brede Lie går ut av hovedstyret som varamedlem, 

Thomas Rønningen går ut av økonomikomiteen, 

Geir Buan går ut av økonomikomiteen 

Jan Eriksen går ut av valgkomiteen.

    

Etter det formelle årsmøtets slutt redegjorde Audun Follerås og Eira Weseth for planene for nytt klubbhus. Det ble vist tegninger av en mulig fremtidig løsning. Pr i dag er nytt klubbhus ved Kunstgressbanen på tidlig planleggingsstadie. Klubbhuskomiteen jobber videre med saken.


Referent,

Thorleif Rustad
Sekretær, Hof ILs hovedstyre

 

Ønsker du å lese årsmøtedokumentene med årsmeldinger med mer så finner du de ved å følge denne linken:

http://www.hof-il.no/p/25533/arsmoter

                             


0 Kommentar

Supre skiforhold!

Postet av Thorleif Rustad den 6. Mar 2020

-Foto: Harald Weseth


I inngangen til helga kan vi komme med denne gladnyheten til alle skientusiaster!

Vår løypekjører Harald Weseth har i dag kjørt skiløype hele veien opp fra Bråtan lysløype, Stordalen, Stokkelia, Stokkeseterstulen, Grøntjernveien til Øksne. 

Helt supre forhold!

Dette blir nok helgas skitur for noen håper og vil vi tro. 

God tur!


-Foto: Harald Weseth


I tillegg kan vi melde om flotte forhold i Sundbyfoss lysløype:

- Foto: Marte R. Furuheim0 Kommentar

Årsmøte mandag 9.mars

Postet av Thorleif Rustad den 3. Mar 2020


ÅRSMØTE i HOF IDRETTSLAG


Mandag 9.mars 2020 kl 1830.

Voldshagan klubbhus

Det er felles årsmøte for gruppene og hovedstyret.Ønsker du å lese årsmeldinger, regnskap og forslag til nye styrer i idrettslaget finner du saksdokumentene her:

http://www.hof-il.no/p/25533/arsmoter

Enkel bevertning.

Velkommen!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline