Innsatspokalen tildelt #fotballyst

Postet av Hof IL den 15. Mar 2022


Hvert år deler Hof IL ut Grete og Johan Lysakers innsatspokal. Pokalen er en vandrepokal og har «vandret rundt» blant ildsjeler, utøvere, tillitsvalgte, trenere og lag siden 1984. Mottaker er en som gjennom det foregående år har gjort en ekstra innsats for idrettslaget eller prestert spesielt godt i sin idrett.

Det er hovedstyret som velger kandidat etter nominasjon fra gruppene. I to år har aktiviteten i idrettslaget lidd under Koronaen. For 2020 ble ikke pokalen delt ut. 
Men for 2021 hadde vi igjen funnet en god kandidat, og det var ingen tvil om at disse to gutta fortjener en påskjønnelse for sin innsats!

Leder Eira Weseth delte ut pokalen til Jan Roar Jensen og Audun Follerås. 

Følgende beskrivelse ble gitt for tildelingen:


I Hof idrettslag har vi to personer som bidrar sterkt til å holde barn og unge i aktivitet. Begge har i mange år gjort en uvurderlig innsats for fotballen i Hof il. Det er umulig å bare nominere en av dem fordi dette tospannet har samarbeidet en rekke år som trener og lagleder for flere lag. De har tatt initiativ og startet opp nye jente- og guttelag etter hvert som barna blir gamle nok, arbeidet en årrekke i fotballstyret og nå vært sentrale i etableringen av Fotballyst. I tillegg har de begge deltatt i utallige dugnader på og ved banen, og vært nesten kontinuerlig tilgjengelig og positive når det har vært behov for å løse praktiske utfordringer og logistikkoppgaver i forbindelse med kamp og trening.


Selv skriver fotballgruppa dette om #forballyst

Hof il har en liten fotballgruppe med mange engasjerte foreldre som ønsker barna en sunn hverdag og et godt fotballtilbud. Ideen om fotballyst ble født under en EM kamp i en garasje i Hof, det ble diskutert hvordan vi kan bidra positivt til å trekke ungene vekk fra en passiv tilværelse foran skjermen. Styret i fotballgruppa fulgte raskt opp med å videreutvikle prosjektet som vi nå vil dele med hele Norge. Målsetningen er å få barn og unge til å ta med seg ballen på løkka istedenfor å sitte inne foran skjermen. Om vi i Hof kan få med oss 80 unger, så må Norge kunne mangedoble det. Vi kaster oss ut i det, og med støtte fra Norges fotballforbund er det gledelig å kunne gi bort flott premie og opplevelse til 10 tilfeldige vinnere. Vi er spente, og gleder oss til mange registreringer og trekning. Om idrettslaget får et overskudd, vil midlene bli brukt til å videreutvikle prosjektet og bygge opp lokale fotballtilbud. Vi krysser fingrene for at hele Norge vil være med på festen! Vi gleder oss.

2022 planlegges i disse dager.

Vi ser for oss 8-9 uker med fotballaktiviteter. Drakter og billetter i potten i år som i fjor.

DNB har blitt hovedsponsor. Dette kommer godt med i planene til fotballyst.

Lurer dere på hva fotballyst er gå inn på www.fotballyst.no

Klikk her for å lese mer om innsatspokalen - og se de tidligere tildelingene

VI GRATULERER!Referat fra Årsmøtet 2022

Postet av Hof IL den 15. Mar 2022


REFERAT FRA ÅRSMØTET I HOF IDRETTSLAG, 2022:

To år har gått siden sist vi var samlet til et fysisk årsmøte. I 2021 ble årsmøtet avholdt på Teams. Trivelig å endelig kunne møtes igjen. Livlig småprat både før og etter møtet vitnet om det. Kaffe og kaker var det også plass til. 

Mandag 14.mars klokken 1830 var det kalt inn til årsmøte. I år ble årsmøtet avholdt på Hof bibliotek, Flerbrukshuset. Årsmøtet er felles for hovedstyret og våre syv undergrupper. Pr i dag er det seks aktive grupper, men vi registrerer en gryende interesse for innebandy, så vi håper at gruppa snart er aktiv igjen.

28 stemmeberettigede møtte opp. Innkalling via annonse i Jarlsberg Avis, samt publisering på våre hjemmesider ble godkjent. Eira Weseth ble valgt som dirigent og loset årsmøtet godt i havn. Når øvrige formaliteter var på plass var det tid for å lese gjennom årsmeldinger. I tillegg til hovedstyrets årsmelding ble alle gruppenes årsmeldinger, samt årsmelding fra økonomigruppa, turkomiteen og idrettsmerkekomiteen og kontrollutvalget lest opp. Årsmeldingene vitner om tidvis stor aktivitet, men også en del begrensninger grunnet Korona-relaterte smitteverntiltak. Ingen tvil om at det har vært en utfordrende tid.

 

REGNSKAP OG BUDSJETT:
Regnskap og budsjett for hovedstyret og hver enkelt gruppe ble gjennomgått og godkjent. Medlemskontingenten forblir uforandret, og det er opp til gruppestyrene å vedta treningsavgifter for sin respektiv gruppe.

 

VALG:
Valgkomiteen hadde gjort et godt stykke arbeid i forkant. I hovedstyret var leder, sekretær, kasserer og varamedlem på valg. 

Eira Weseth tok gjenvalg for ett år som leder, Thorleif Rustad takket for seg etter ti år som sekretær. Ny sekretær til hovedstyret er Espen Elvekrok. Merete Storhaug takket også for seg etter fire år som kasserer. Øyvind Svendsen overtar etter Merete. Ellen Grønseth tok gjenvalg som vara.

Det var gjort mye godt arbeid i gruppene også. Nye kandidater var funnet frem, og mange "gamle" tar gjenvalg.  

Valgte ledere for gruppene er i 2022:
Fotball - Arthur B. Reinertsen
Hopp - Svend Solberg
Håndball - Ole Martin Slartmann
Klatring - Vigulf Semb Røren
Langrenn - Marte R. Furuheim

I turngruppa ble det ikke valgt noen ny leder. Gjennom året som gikk har deler av styret trukket seg da det ikke har vært mulig å få til aktivitet. Årsmøtet ga hovedstyret fullmakt til å finne nytt turnstyre i perioden. Det er viktig at turngruppa i Hof IL består.

Oversikt over hvem som ble valgt inn i styrer og komiteer finner du i årsmøtedokumentene på denne siden:

http://www.hof-il.no/p/25533/arsmoter


UTDELING AV PRISER OG UTMERKELSER:


Grete og Johan Lysakers innsatspokal ble delt ut. For 2021 var det Jan Roar Jensen og Audun Follerås som ble tildelt innsatspokalen. Det er ingen tvil om at disse to gutta er verdige mottakere av innsatspokalen. Vi gratulerer!

 Her kan du lese mer om innsatspokalen.

- Jan Roar Jensen og Audun Follerås med innsatspokalen.


Det var flere som også mottok utmerkelser i henhold til Hof ILs honnørprogram for tillitsverv i idrettslaget:

- Sondre Akerholt - 10 år

- Ivar Gurrik - 20 år

- Ottar Nordseth - 35 år

- Øyvind Brekke - 40 år

- Øyvind Brekke og Ottar Nordseth. Takk for en årelang rekke som tillitsvalgt i Hof IL.Referent,

Thorleif Rustad
Avtroppende sekretær, Hof ILs hovedstyre

 

Ønsker du å lese årsmøtedokumentene med årsmeldinger med mer så finner du de ved å følge denne linken:

http://www.hof-il.no/p/25533/arsmoter
Skirenn og skileik på onsdager - AVLYST

Postet av Hof IL den 14. Jan 2022


ANDRE RUNDE AV ÅRETS TELENORKARUSELL AVLYST GRUNNET SNØMANGEL.

Det er for dårlige forhold og for lite snø i Bråtan til at vi kan arrangere Telenorkarusell. Skulle vi være så heldig å få påfyll med snø starter vi opp igjen etter oppsatt plan.FØRSTE RUNDE 19.JANUAR FLYTTES TIL LYSLØYPA I BRÅTAN

På grunn av manglende snø i Sundbyfossløypa flyttes arrangementet til lysløypa ved Hof skole. 

Parkering ved Hofhallen.

Det blir muligheter for kort runde rundt banen for de minste, og ei lengre løype for de eldre rundt i lysløypa. Noe skileik prøver vi også å få til, men det blir ikke like mye som i Sundbyfoss.

Øvrig informasjon som beskrevet nedenfor gjelder fortsatt.