STYRET I HOPPGRUPPA:


LederSvend Solberg934 40 371svendso2@online.no
KassererHans Arne Rønningen995 94 337hans.arne.ronningen@h-net.no
SekretærTorbjørn Bringaker932 37 536tvbringaker@gmail.com
StyremedlemMarit Gran Haga992 37 536maritgranhaga@hotmail.com
StyremedlemSven Erik Solberg924 59 747s-e-solb@outlook.com
MaterialforvalterTrond Rønningen916 85 516trond.ronningen@nortura.no

Oppdatert etter årsmøtet 2024.